Bestyrelsen
 Om Klubben
 Aktivitetskalender
 Næste arrangement
 
 Galleriet
 Links
Grafikerklubben

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torsdag 25.04. 2019 / Uge 17 - Ølsmagning: smag på forårets øl dette benyttede ialt 14 sig af, dette fællesarrangement klubberne imellem, hvor vi skulle have besøg af Henrik Feldthaus, Beershoppen (som vi også kender fra andre besøg i samme forbindelse) desværre var han denne gang forhindret, så det var overladt til Erik W. et arrangement med lækkert  til de 12 lyse øl, mellem 4,6% og 9.5%! som man kunne opleve i foråret og med en lækker Tacos buffet til. Det var et rigtig hyggeligt arrangement, det var kun synd for dem som ikke mødte op.

Fredag 12.04.2019 / Uge 15 - Årets kegleturnering: løb atter af staben med 10 deltagere fra begge klubber, et skuffende fremmøde i forhold til at det er to klubber, men igen en hyggelig aften med dejlig spise fra Mad & Vin og med lidt til at skylle efter med Turneringen gik i gang og sluttede med følgende vindere: Ole - Jan - Erik B - Peter - Erik W - Poul Erik - Bjarne - Flemming - Jørgen - Preben. Derefter var det tid til hyggelig snak på kryds og tværs og lidt efterslukning, inden Bjarne sagde godnat og tak for i aften


Lørdag   16.03.2019 / Uge 11 - Generalforsamling: Formanden Preben Johannesen bød velkommen til de 16 fremmødte, deriblandt grafikerklubbens repræsentant Erik W. Nielsen.
Herefter startede generalforsamlingen, hvor Freddy Ørnskov blev valgt som dirigent, og som altid gjorde det godt
Formand Preben Johannesen aflagde herefter en fyldestgørende beretning, for året der var gået, og beretningen blev enstemmigt godkendt.
Bjarne R. Jensen aflagde økonomisk beretning som den del af bestyrelsen der havde med kassereposten at gøre.
Derefter gik man til valget, som omfattede:
1.bestyrelsesmedlem Bjarne R. Jensen modtog og fik et genvalg, men som kasserer, for 2 år,

(da formand og kasserer ikke kan vælges på samme år, iflg. lovene.)
1. bestyrelsesmedlem Jørgen Fuglsang blev valgt for 1 år og fortsætter som webmaster.

2. bestyrelsesmedlem Olai Sandholm blev genvalgt for 2 år

3. Bestyrelsesuppleant Knud Aage Hansen blev genvalgt for 2 år

4. Revisor Ivan Weiler genvalgt for 2 år

5. Revisorsuppleant Rene Laursen genvalgt for 2 år
Så kom der et rigt udvalg af "Forslag" som bestyrelsen kan arbejde med.
Og så gik vi til debatten under "Eventuelt" med mange interessante indlæg.
Og derefter takkede formanden for god ro og orden.Og så gik man til et velforsynet bord og nød stemningen og samværet

 


Lørdag den 8.december 2018 / Uge 49 - Årets julestue: atter inviterede klubben sine medlemmer til julekomsammen i Stiftelsen, uden ledsagere.  Julemenuen blev leveret fra Bramdrupdam Smørrebrød, dertil fri øl og snaps Der var desværre kun 10 der kunne afse lyst og tid, men dem der kunne og ville, havde en god eftermiddag Der var i år indlagt 2 konkurrencer, 1 grafisk quiz og 1 gang Geviet Vi håber på bedre tilslutning næste år


Lørdag   27.10.2018 / Uge 43 - Besøg på Mediemuseet:  Det var det sidste besøg på "Grafisk Museum" som det hed førhen - det lukker nu og ingen ved om det åbner igen   men det var en god afsked - 3 kompetente frivillige brugte deres lørdag på at vise os rundt - vi var 11 deltagere fra begge klubber som deltog i en rigtig god dag - med efterfølgende frokost på restaurant "MÅLET" med god betjening  


Lørdag den 29.september 2017 / Uge 39 - Grafisk Klubs - Nostalgidag:  Grafiker-klubben inviterede igen til "Nostalgi-dag" i Stiftelsen. Dagen startede med morgenkaffe og rundstykker og herefter deltog en del af Grafikerklubbens medlemmer i håndsats-mesterskaberne, mens de øvrige dystede i Geviert. Det gik formiddagen med, så blev det frokosttid hvor der serveredes smørrebrød med øl og snaps og så gik snakken. Som altid en hyggelig dag


Lørdag   26.05.2018 / Uge 21 - Munkensdamskydningen: Grafikerklubbens årlige skydning, som er blevet et samarbejdsarrangement, og en god tradition, med 15 deltagere, et antal der ikke nogen festival værdig, det er jo en trist udvikling i almindelighed at klubbernes arbejde med arrangementer ikke påskønnes mere, men vi må håbe på mere deltagelse næste år, men det er et hyggeligt og fornøjeligt arrangement, med morgenkaffe varm leverpostej og bacon, æg, ost og pålæg og middags mad, med forloren skildpadde, og "en lille" en til.
Et arrangement der stærkt kan anbefales! og som det fremgår af resultatlisten kan alle deltage

Her er placering efter point:
94 Peder Kjeldberg - 92 Hans Chr. Nielsen - 90 Erik W. Nielsen -
90 Oluf Gustafson - 89 John Karholt - 89 Jan Andersen - 87 Flemming Madsen - 83 Poul Erik Kristensen - 82 Erling Møller P. - 78 Benny Pagh - 76 Bjarne R. Jensen - 67 Ole Hansen - 52 Jørgen Fuglsang - 42 Knud Aage Hansen - 37 Preben Johannesen


Fredag   06.04.2018 / Uge 14 - Årets kegleturnering: løb atter af staben med 13 deltagere fra begge klubber og igen til en hyggelig aften med dejlig spise fra Mad & Vin og med lidt til at skylle efter med Turneringen gik i gang og sluttede med følgende vindere: Ole Hansen - Erik W. Nielsen - Søren Friborg - Flemming Madsen - Jan Andersen - Erik Bram - Olai Sandholm - Møller P - Finn  - Jørgen Fuglsang - Bjarne R. Jensen - Preben Johannesen - Freddy Ørnskov   Derefter var det tid til en hyggelig snak på kryds og tværs og lidt efterslukning inden Preben sagde godnat og tak for i aften


Lørdag   17.03.2018 / Uge 11 - Generalforsamling: Formand Preben Johannesen bød velkommen til de 15 fremmødte, deriblandt grafikerklubbens repræsentant Erik W. Nielsen.
Herefter startede generalforsamlingen, hvor Freddy Ørnskov blev valgt som dirigent.
Formand Preben Johannesen aflagde herefter en fyldestgørende beretning, for året der var gået, beretningen blev enstemmigt godkendt.
Bjarne R. Jensen aflagde økonomisk beretning som den del af bestyrelsen der havde med kasserposten at gøre.
Derefter gik man til valget, som omfattede:
Formand - Preben Johannesen modtog og fik et genvalg
1.bestyrelsesmedlem
Jan Andersen modtog og fik et genvalg
1.bestyrelsesmedlem
Bjarne R. Jensen modtog og fik et genvalg
1.revisor
Freddy Ørnskov modtog og fik et genvalg
1. revisorsuppleant - nyvalg -
René lauersen - alle for 2 år.
Så kom der et rigt udvalg af "Forslag" som bestyrelsen kan arbejde med.
Og så gik debatten under "Eventuelt" med mange interessante indlæg.
Så takkede formanden for god ro og orden.

Og så gik man til et velforsynet bord      og nød stemningen og samværet  


Onsdag 24.januar 2018 / Uge 4 - Ølsmagning: smag på øllet der glippede julen 2017 dette benyttede 9 grafikere og 7 trykkere sig af ved dette fællesarrangement klubberne imellem, hvor vi fik besøg af Henrik Feldthaus, Beershoppen (som vi også kender fra besøget i krigsmindemuseet) det var et arrangement med rigelige og rigtigt lækre sandwich til de 11 rigtig stærke øl, mellem 4,5% og 10%! som man havde overset.


Lørdag den 9.december 2017 / Uge 49 - Årets julestue: atter inviterede klubben sine medlemmer til julekomsammen i Stiftelsen, uden ledsagere.  Julemenuen blev leveret fra Bramdrupdam Smørrebrød, dertil fri øl og snaps. Snakken gik og humøret var fint, så fint at vi glemte at spille geviert og måtte trække lod om præmierne der var lavet dertil.
Vi var så heldige at overvære Kolding Light Festival fra terrassen i Stiftelsen.
Dagen sluttede  meget bedre i år uden fald på/fra trappen (Jørgen blev indenfor )


lørdag den 28. oktober 2017 /Uge 43 - Besøg på Bogtrykmuseet i Esbjerg: beliggende i Borgergade 6, med 7 trykkere og 2 grafikere startende fra Kolding Banegård kl. 8.50. Der blev startet med en morgen øl, og så gik turen til Esbjerg, hvor vi ankom ca. kl. 9.45. En grafiker der var by-kendt   var vejviser og det var den længste omvej i Trykker Klubbens historie.
Vi blev budt velkommen af nok 4 – 6. rundvisere, men først lige en øl. Derefter fortalte de om hele museet, sats og tryk udstyr, alle trykmaskiner kunne køre, selv den der kom fra Kolding, så de lavede alle deres tryksager selv, en maskinsætter fortalte om satsmaskinen, nogle fik deres navn lavet bly.
Efter rundvisningen var der hyggelig snak på 1. sal og super smørrebrød bl.a. med rigtige pandestegte rødspættefileér, (det var jo ikke Esbjerg for ingenting) og med øl og brændevin.
Jørgen Ole havde taget sorte kunstens skål med, det gik udmærket at synge den.
Så var der afgang til Kolding, nogle blev lidt længere i Esbjerg, og resten tog den korte vej til
banegården.


Lørdag den 24.september 2017 / Uge 38 - Grafisk Klubs - Nostalgidag:  Grafiker-klubben inviterede igen til "Nostalgi-dag" i Stiftelsen. Dagen startede med morgenkaffe og rundstykker og herefter deltog en del af Grafikerklubbens medlemmer i håndsats-mesterskaberne, mens de øvrige dystede i Geviert. Det gik formiddagen med, så blev det frokosttid hvor der serveredes smørrebrød med øl og snaps og så gik snakken.


Lørdag 20. maj 2017 / Uge 20 - Munkensdamskydningen: Grafikerklubbens årlige skydning, som er blevet et samarbejdsarrangement, godt for det, for også her var årets deltager antal noget "skrumpet", det er jo en trist udvikling i almindelighed at klubbernes arbejde med arrangementer ikke belønnes bedre men vi må håbe på mere deltagelse næste år, men det er et hyggeligt og fornøjeligt arrangement, med morgen og middags mad, med en "lille" en til.

Her er placering efter point: 93 Erling Møller P. - 93 Erik W. Nielsen - 89 Olai Sandholm -
86 Hans Chr. Nielsen - 85 Benny Pagh - 83 Oluf Gustafson - 82 Bjarne R. Jensen - 80 Ole Hansen - 79 Jørgen Fuglsang - 65 Preben Johannesen - 56 Knud Aage Hansen.


Fredag den 7.april 2017 / Uge 14 - Årets Kegleturnering: gik som den skulle, der var en god stemning med mad, lidt øl, gamle historier, og en spændende turnering.
En grafiker vandt turneringen, det var
Ole Hansen, nr. to Erik W Nielsen ligeledes en grafiker, nr. 3 blev Søren Friborg.
Der var en del debat bordet rundt med, om at vinderen ikke kunne få sit navn på vores keglekugle fordi han ikke var trykker.
Det blev herefter sagt: det burde være Søren Friborg der står på keglekuglen for dette års turnering.
Bestyrelsen drøftede dette problem, som værende noget der burde ændres, for det gode fremtidige samarbejde mellem klubberne.
Hele vores bestyrelse besluttede herefter at Ole Hansens navn kommer på keglekuglen med undertitlen grafiker. Vores formand Preben snakker snarest med Søren Friborg om dette og der kommer undertitel fremover.


Lørdag den 18.marts 2017 / Uge 11 - Generalforsamling: Formand Preben Johannesen bød velkommen til de 16 fremmødte, deriblandt grafiker klubbens repræsentant John Karholt.

Formand Preben Johannesen udtalte herefter minde ord om trykker Ejvind Pedersen. Herefter startede generalforsamlingen, hvor Freddy Ørnskov blev valgt som dirigent. Formand Preben Johannesen aflagde herefter en fyldestgørende beretning, for året der var gået, beretningen blev enstemmigt godkendt.Kasserer Erik Bram gennemgik herefter regnskabet, der som sædvanligt var, som det skulle være. Ærgerligt han holder som kasserer, Erik har gennem mange år gjort en stor indsats for klubben på forskellige områder. Et lovændringsforslag som var indsendt af bestyrelsen, blev efter gennemgang, debat med rettelse af en redaktionel fejl enstemmigt vedtaget, dette indskrives i trykkerklubbens love. Herefter var der valg:

Bestyrelsessuppleant Niels Hansen valgt som bestyrelsesmedlem ( 2 år ).

revisorsuppleant Olai Sandholm valgt som bestyrelsesmedlem ( 2 år ).

1  bestyrelsessuppleant Knud Aage Hansen valgt ( 2 år ).

1 revisor Ivan Weiler valgt ( 2 år ).

1 revisorsuppleant/Webmaster Jørgen Fuglsang valgt ( 2 år ).

Kommende arrangementer arbejdes der sammen med Grafiker klubben om en samlet tur til Grafisk museum Esbjerg, ansøgning om økonomisk støtte fra Grafisk Almengørende fond som tidligere.

Der var trykkere, der kunne tænke sig at besøge en af vore tidligere grafiske arbejdspladser, dette lyder interessant, bestyrelsen undersøger nærmere.

Der blev uddelt nogle vin gaver til Erik Bram, Jørgen Fuglsang og Jeppe Ågård for deres indsats gennem årene for Kolding Trykkerklub, Ulla Bram tildeltes chokolade for sin indsats med regnskaberne sammen med Erik Bram, forsamlingen klappede herefter langvarigt.


Lørdag den 10.december 2016 / Uge 49 - Årets julestue: Som noget nyt i Kolding Trykkerklub inviterede klubben sine medlemmer til julekomsammen i Stiftelsen, dog uden ledsagere. Tidspunktet blev ændret til at starte kl.13.00. Julemenuen blev leveret fra Bramdrupdam Smørrebrød, dertil fri øl og snaps.
Vi var så heldige at overvære Kolding Light Festival fra terrassen i Stiftelsen.
Desværre sluttede dagen meget uheldigt med et fald på trappen, og Jørgen Fuglsang måtte akut på hospitalet. Søgade blev en kort periode spærret med både ambulancer og politi tilstede.
Heldigvis var Jørgen klar til hjemsendelse fra sygehuset nogle få dage efter.


Lørdag den 24.september 2016 / Uge 38 - Grafisk Klubs - Nostalgidag:  Grafiker-klubben inviterede til "Nostalgi-dag" i Stiftelsen. Dagen startede med morgenkaffe og rundstykker og herefter deltog en del af Grafikerklubbens medlemmer i håndsats-mesterskaberne, mens de øvrige dystede i Geviert. Der deltog i alt 19, hvoraf vores klub deltog med 7 medlemmer. Geviertkonkurrencen blev vundet af Knud Aage Hansen. Dagen fortsatte med smørrebrød og hyggeligt samvær.


Onsdag den 07.september 2016 / Uge 36 - Fængselsmuseet i Horsens:  brancheklubberne indviterede sine medlemmer med ledsagere til Fængselsmuseet i Horsens. På en guidet tur bag de pigtrådsbelagte mure, fik vi muligheden for at opleve verdens største fængselssamling, og vi fik et sjældent indblik i den lukkede fængselsverden og om livet bag murene i Danmarks første fængsel. Danmarks udbryderkonge Carl August Lorenzen, forsøgte flugt fra fængslet fleregange, men døde dog 58 år gammel bag murene. Hans ordsprog var: Hvor der er vilje er der en vej. Den 20 maj i år slår fængslet dørene op for en ny attraktion, nemlig den tunnel som Carl August gravede sig igennem ud mod friheden. Nu får publikum muligheden for at gå igennem de selvsamme flugtgange. Efter besøget fortsatte vi til restaurant Dolly, hvor menuen var stegt flæsk med persillesovs.

I alt fik 28 medlemmer og ledsagere en stor oplevelse i Horsens.


Lørdag 21. maj 2016 / Uge 20 - Munkensdamskydningen: Grafikerklubbens årlige skydning, som er blevet et samarbejdsarrangement, godt for det, for også her var årets deltager antal noget "skrumpet", det er jo en trist udvikling i almindelighed at klubbernes arbejde med arrangementer ikke belønnes bedre men vi må håbe på mere deltagelse næste år.
Placering efter point:
94 Peder Kjeldberg - 92 Erik W. Nielsen - 91 Kenneth (Prebens svigersøn) gæst - 88 Hans Chr. Nielsen - 83 Knud Aage Hansen - 79 John Karholt - 78 Bjarne R. Jensen - 76 Erling Møller P. - 73 Finn Sahl - 66 Jørgen Fuglsang - 65 Preben Johannesen - 61 Ole Hansen


Fredag den 8. april 2016 / Uge 14 -  Årets kegleturnering Med hiv og sving inklusiv Grafikerklubben som deltog med 3, 13 deltagere, skuffende, at arbejdet ikke værdsættes bedre med noget mere deltagelse, dette er jo et arrangement som man kender og hver år får en positiv respons på som en god, hyggeligt kammeratlig aften. Maden ved dette års turnering var, som sædvanlig upåklagelig, en mørbradgryde, og bordet fint dækket
Turneringen blev vundet af
Flemming som trak 2. Helle som igen trak 3. Freddy


Lørdag den 19.marts 2016 / Uge 11 - Generalforsamling:

 


Tirsdag 12.01.2016 / Uge 2 - TVSyd: Det var atter et MEGET interessant besøg arrangeret af Trykkerklubben med deltagelse af Grafikerklubben og ledsagere som deltagere - 24 deltog og de der ikke gjorde snød sig selv for en god og seriøs rundvisning, som startede med kaffe og fastelavnsbolle, video præsentation og "bøf" videoer oplæg og introduktion af de 2 rundvisere Pernille og Kirsten, som forklarede og svarede på spørgsmål rigtig godt. Derefter var der rundvining, hvor man fik et lille indblik i hvordan tingene foregik, til manges overraskelse over hvor små f.eks. "nyhedsstudiet" og interview-rum var og hvordan afviklingen foregik


Tirsdag 06.10.2015 / Uge 41 - Kolding Besættelsesmuseum & Ølsmagning: se det var et spændende arrangement klubben, som gik i samarbejde Grafikerne (øldelen) om at gennemføre, det var en fantastisk samling Frank Hansen ene mand har fået stablet på benene! man ved jo, det ikke var en rar tid, men her var der bl.a. flere ting der viste hvordan man kom gennem den. Så var der historisk ølsmagning med øl fra de lande ham Hitler besatte. Det hele (altså aftenen) begynde med en Juleøl fra 2014 og sandwich fra LIVA i Domhusgade, og de var ganske lækre og fyldte godt inden "krigen" begyndte. Et rigtig god arrangement 


Lørdag 26.09.2015 / Uge 38 - Grafisk Klubs - Nostalgidag: for Grafikere og Trykkere i Typografernes Stiftelse, Søgade 14. Der indledes med morgenbrød, kaffe, og en lille øjenåbner. Geviert- og Håndsatsmesterskaber. Håndsats startede kl. 10.00. Geviert fandt sted hele formiddagen. Mulighed for forfriskninger i pauserne (Ad libitum). Frokosten blev serveret ca. kl. 13.00. Grundidèen var "Kom og oplev de gamle spil" - alle var velkomne. Det hele for kun 100,00kr. Der var 19 deltagere, 8 trykkere + 11 sættere. Håndsatsmesterskaberne vandtes af Erik W. Nielsen med Svend Erik Schack og Lisa Orostequi på de følgende præmiepladser. En hyggelig dag med godt vejr, godt humør og en god stemning. Et arrangement man kun kan opfordres til at deltage i


Lørdag 22.08.2015 / Uge 34 - Lerduer:    skydningen 2015 - måtte desværre aflyses i år, på grund af manglende tilslutning, så nu holder vi en lille pause og så får vi se om det skal prøves igen. 


Lørdag 09.05.2015 / Uge 19 - Munkensdamskydningen: Lørdag 20.05.06 var første gang vi var inviteret til at deltage, og det har vi været glade for siden vi har deltaget med stort set samme antal i årene herefter. Det er et dejligt arrangement med morgenbord, frokost, skydnig og hyggeligt samvær på tværs af klubberne, så mon ikke vi ses næste år igen? Placering efter point: 95 Erik W. Nielsen / 94 Peder Keldberg / 91 Olai Sandholm / 87 Hans Chr. Nielsen / 82 Finn Sahl 81 Flemming Madsen / 80 John Karholt / 77 Poul Erik Kristensen / 77 Bjarne R. Jensen / 76 Erik Bram / 71 Kim B. Larsen / 69 Jørgen Fuglsang / 69 Knud Aage Hansen / 69 Flemming Kraft / 65 Preben Johannesen / 62 Ole Hansen. Vi ses


Fredag 15.04.2015 / Uge 16 - Årets kegleturnering: Atter den hyggelige start på en ny sæson i trykkerklubben, kollegial sammenkomst, lækkert mad og så ikke at forglemme vores årlige kamp mod hinanden og keglerne mellem de deltagende som var: Erik Bram(1), Søren Friborg,  Jan Andersen, Flemming Madsen, Preben Johannesen, Knud Aa. Hansen,  Jørgen Fuglsang, Ole Stæhr Jensen, Ole Jørgensen,

BjarneR. Jensen, Peter Pousen, Rene Lauersen(3?), Olai Sandholm(2?), Freddy Ørnskov 


Lørdag den 21.03.2015 / Uge 12 - Generalforsamling: hvor Preben bød velkommen. Freddy Ørnskov blev foreslået og valgt til dirigent. Han overlod derefter ordet til formandens fyldestgørende beretning som også blev godkendt af forsamlingen, ligeledes gik det med regnskabet, som også ser godt ud. Der var ingen indkomne forslag eller lovændringforslag, og da der var øl og vand nok http://www.koldingtrykkerklub.dk/blink.gif, blev der bevilliget en "rygepause" http://www.koldingtrykkerklub.dk/ezpi_wink1.gif. Herefter gik vi til valgene, Olai træder ind som revisorsuppleant  følgende: Jan Andersen, Uffe Jensen og Ole Jørgensen, alle gamle kendinge, som revisor-og suppleant genvalgtes Freddy og Ivan. Så kom medlemmernes forslag til nogle arrangementer Ivan: Kolding Besættelses museum. Jan: Horsens Statsfængsel m/ stegt flæsk på "DOLLY" bagefter. Samtidig enedes man om et større samarbejde med Grafikerklubben. Freddy takkede for god ro og orden og så var der hygge og god mad.


lørdag d. 22.11.2014 / Uge 47 - Julestue: Trykkerklubben inviterede sine medlemmer med ledsager til den vante julehygge i Rosenhuset med gode juleretter fra "Becks", lige til ganen. Vi starter med en lille velkomstting. I år har vi julehistorie, der foregår som bankospil, med mange fine gevinster Ulla læste op til stor fornøjelse for de deltagende Og igen belærte Jørn-Ole os om at opfange det danske sprogs mange nuancer eller mangel på samme. Musikken bestod af en jukeboks, som vi har prøvet før, men det virker som folk hellere vil snakke end danse ?, men vi gi´r ikke op vi prøver igen næste år. GOD JUL


Torsdag 23.10.2014 / Uge 43 - Tresu: her var en gentagelse af fordums fyraftensmøder, og det, eller emnet gav da en pæn succes, vi havde også inviteret Grafikerklubben med, der var 15 deltagere hvoraf nogle var damer, vi har før været på Tresu (Sumas) men der var sket en kæmpe udvikling frem til dette besøg, nye og større haller og en afdeling til udvikling og bygning af trykværker til lakering af digitalt tryk. Der skulle i år laves 65 til en værdi af ca. 140 millioner kr.. Efter en grundig rundvisning af Børge Eskildsen og Claus Jørgensen, var firmaet vært ved et par stk. brød og lidt til at skylle efter med.


Lørdag 30.08.2014 / Uge 35 - Lerduer: årets lerduejagt, med et talrigt fremmøde der var 6 "skytter" 5 trykkere, 0 grafikere og en gæst, og vi startede traditionen tro med morgenkaffe og rundstykker ooog en lille èn, måske to Det foregik på de nye baner hvor alle skydninger foregik fra samme plads, men med rokeringer på 5 standpladser, det tog ca. den samme tid og resultatet blev som følger: med: Kaj 15 Duer, Peder 13 Duer Preben 10 Duer, gæst 9 Duer, Jørgen 5 Duer, Erik 2 Duer På trods af et ikke overvældende deltager antal var der blandt deltagerne enighed om at gentage arrangementet næste år. Efter skydningen var der lige plads til en øl/vand  og en ristet med brød Og så var det hjemad. Et lille godt arrangement, som ikke er længere end at hvis folk vil/har andet for bør det også kunne nås og der HAR været hvisket om flere detagere næste år.


Lørdag 24.05.2014 / Uge 21 - Munkensdamskydningen: Så var Grafikerklubben Igen klar med den årlige skydning, Der var 17 deltagere, 16 der skød,1deltog, og atter var trykkerne i undertal, men det var den sædvanlige hyggelige, fornøjelige sammenkomst med morgenkaffe + og skydning  og middagsmad, nemlig Forloren Skildpadde, med diverse til at skylle efter med, og resultaterne må vi jo ikke glemme: 90 John Karholt, 89 Oluf Gustafson, 89 Flemming Madsen, 86 Erik W. Nielsen, 83 Benny Pagh, 81 Hans Chr. Nielsen, 80 Poul Erik Kristensen, 76 Kurt Eden, 74 Jørgen Fuglsang, 73 Knud Aage Hansen, 70 Bjarne R. Jensen, 69 Finn Sahl, 66 Ole Hansen, 52 Kim B. Larsen, 49 Preben Johannesen, 27 Peter Poulsen


Fredag 04.04.2014 / Uge 14 - Årets kegleturnering: Atter en rigtig hyggelig aften, med 11 deltagere, hvor vi fik maden fra "Mad & Vin", og den var rigtig god og der var nok til alle, også "bemandingen". Vi startede med mad og drikke og den sædvanlige hygge, som der er når trykkerne samles, og der skal jo noget til for at gennemføre sådan en opslidende turnering, men vi klarede den med følgende resultater:   1.Erik Bram(1) 2.Søren Friborg 3.Jan Andersen 4.Flemming Madsen 5.Preben Johannesen 6.Knud Aa. Hansen(3) 7.Jørgen Fuglsang 8.Ole Stæhr Jensen(2) 9.Ole Jørgensen 10.Bjarne R. Jensen 11.Peter Pousen Så vel mødt næste år ved samme tid, det er jo en tradition


Lørdag 22.03.2014 / uge 12 - Generalforsamling: hvor Preben bød velkommen til 15 medlemmer + 1 gæst, Erik W. fra grafikerne, stadig en pæn %del af medlemsskaren. Freddy Ørnskov blev foreslået og valgt til dirigent. Han overlod derefter ordet til formandens fyldestgørende beretning som også blev godkendt af forsamlingen, ligeledes gik det med regnskabet, som også ser godt ud. Der var ingen indkomne forslag og lovændringforslag, og da der var øl og vand nok , blev bevillingen en "rygepause" . Herefter gik vi til valgene og i år var der udskiftning, idet Knud Aa., Peter og Olai trådte ud, ind kom følgende: Jan Andersen, Uffe Jensen og Ole Jørgensen, alle gamle kendinge, som revisor-og suppleant genvalgtes Freddy og Ivan. Så kom medlemmernes forslag til nogle arrangementer Ivan: TRESU - Kolding Besættelses museum. Jan: Horsens Statsfængsel m/ stegt flæsk på "DOLLY" bagefter. Erik: FinForm - Svæveflyvning. Samtidig enedes man om et større samarbejde med Grafikerklubben. Freddy takkede for god ro og orden og så var der hygge og god mad.


Lørdag 16.11.2013 / Uge 46 - Jubilæumsfest: Dette var årets sidste arrangement, men absolut også det bedste, der var 44 deltagere inkl. gæster, men desværre var der 2 som måtte melde fra på grund af sygdom, festen blev holdt på Bramdrupdam Kro og var en udpræget succes, maden (en vinmenu, og der blev ikke sparet på noget) var perfekt, musik og underholdning, leveret af, Luis Anguita (esbjergensisk argentiner) var også perfekt, (han var som vi før har oplevet på toppen) der var taler og gaver til medlemmer og gæster (2 Stelton fyrfadsstager 7 cm høje)

Det var virkelig en værdig afslutning på det første 50 år.


Lørdag 21.09.2013 / Uge 38 - Nostalgidag: Det var første gang trykkerne var med til denne dag, som startede med morgenkaffe og rundstykker og en lille øjenåbner, for dem som kom til tiden. Så gik sætterne i gang med deres håndsatskonkurrence og de der sad over og trykkerne gik i gang med gevierterne. Sætterne skulle have hold sig til håndsatsen for trykkerne deltog i alle delfinaler og slutfinalen, som blev vundet af Peter Poulsen. Efter div. konkurrencer var der smørrebrød med øl og snaps. En rigtig hyggelig dag med 17 deltagere hvoraf de 6 var trykkere.


Lørdag 31.08.2013 / uge 35 - Lerduer: Der var den igen, årets lerduejagt, der var 8 "skytter" 4 trykkere, 3 grafikere og en gæst, som traditionen tro startede med morgenkaffe og rundstykker ooog en lille en I år var vi for første gang på Vamdrups nye baner, og det var en ny oplevelse, at alle skydninger foregik fra samme plads, men med rokeringer på 5 standpladser, det tog ca. den samme tid og resultatet blev som følger: med 13 duer Claus Stæhr, 12 Kaj Bertelsen, 4 Jørgen Fuglsang, 3 Benny Pagh, 3 Erik Bram, 2 Erik W. Nielsen, 2 gæsten Mario, 0 Lisa,  en rimelig fordeling På trods af et ikke overvældende deltager antal var der blandt deltagerne enighed om at gentage arrangementet næste år. Efter skydningen var der lige plads til en øl/vand  og en ristet med brød Og så var det hjemad. Et lille godt arrangement, som ikke er længere end at hvis folk vil/har andet for bør det også kunne nås


Onsdag 03.07.2013 / uge 27 - Kolding Miniby: Vi var 7 medlemmer med ledsager + 1 uden, altså 15, der atter aflagde et besøg, hvor vi igen fik en rundvisning, og et par stykker smørrebrød med en "lille" øl/vand til, for at se hvad der var sket siden vi var der i 2009, og det var da en del, fremstilling af husene foregik stadig på Lykkegårdsvej, men fra at opmagasinere i en lade/hal, var de nu flyttet i Den Geografiske Have, og da Preben (vor konstituerede formand) havde forbindelser til stedet havde vi et udbytterigt besøg, hvor vi kunne få vor spørgelyst tilfredsstillet. Et rigtig godt besøg, som kun dem der ikke deltog, gik glip af. HA


Lørdag  25 .05.2013 / uge 21 - Munkensdamskydningen: Atter mødtes vi med Grafikerklubben til den årlige skydning, og for en gangs skyld var trykkerne i overtal med 1, men det var den hyggelige, fornøjelige sammenkomst med morgenkaffe + og skydning  og middagsmad, Forloren Skildpadde, med diverse til at skylle efter med, og resultaterne må vi jo ikke glemme: 92 Peder Kjeldberg, 84 Benny Pagh, 83 Svend Erik Schack, 78 Erik W. Nielsen, 77 Hans Harders, 72 Bjarne R. Jensen, 71 John Karholt, 71 Jørgen Fuglsang, 71 Kim B. Larsen, 60 Knud Aage Hansen, 49 Harry Dahl, 49 Ole Hansen.


Fredag 05.04.2013 / Uge 14 - Årets kegleturnering: Igen en rigtig hyggelig aften, med 10 deltagere, hvor vi fik mad fra den gyldne Hane, og der var nok af den. Vi startede med mad og drikke og den sædvanlige hygge, der er når trykkerne samles, det skal der jo til for at gennemføre den opslidende turnering, og så til den alvorlige del, som vi jo kom for og som udløste følgende resultater: 1. Flemming Madsen (1) 2. Søren Friborg 3. Freddy Ørnskov 4. Peter Poulsen 5. Jan Andersen (3) 6. René Lauersen 7. Svend Bruhn 8. Bjarne R. Jensen 9. Knud Aage Hansen (2) 10. Jørgen Fuglsang


Lørdag 23.03.2013 / Uge 12 - Generalforsamlingen: Olai bød velkommen til 19 fremmødte kollegaer og en gæst fra Grafiker Klubben, og konstaterede at det var en god %del af medlemmerne. Freddy Ørnskov blev foreslået og valgt til dirigent. Efter beretningen blev der bl.a spurgt til arrangementer og TL´s eksistens. Bjarne R. Jensen berettede fra Grafiker Klubbens generalforsamling, om muligheden for sammenlægning, men her mente man ikke det var et presserende problem, men et man senere kunne tage op, men man forsøger at øge samarbejdet mellem klubberne. Valg: Kasserer Erik Bram (2år) – genvalgt - 1 bestyrelsesmedlem Jørgen Fuglsang (2 år) – genvalg - Suppleant. Nyvalg (2år) – Preben Johannesen -1 revisor Jeppe Ågård (2 år) – genvalgt - revisorsuppleant Jan Andersen (2 år) – genvalgt. Så blev der fremsat flere forslag til arrangementer som bestyrelsen så kan arbejde videre med. Som afslutning på dagen var der den sædvanlige hyggeligere og muntre spisning.


Lørdag 17.11.2012 / Uge 46 - Julestuen: Ja dette var atter et attraktivt tilbud fra Kolding Trykkerklub 30 medlemmer med damer deltog i denne fornøjelige aften i "Rosenhuset", Suomivej 3, 6000 Kolding, hvor det foregik igen i år og som trods kiks i musikken der blev opvejet af god mad fra "Beck´s" og drikke både vin, øl og vand, blev det ene opvejet med det andet Erik læste julehistorie, krydret med banko, for os, og der var præmier til de heldige Efter "ris a la manden" med mandel og gave, belærte Jørn-Ole os om at opfange det danske sprogs mange nuancer eller mangel på den rette brug af det (nu håber jeg dette er ok eller at han ikke læser det) 


Lørdag  08.09.2012 / Uge 36 - Lerduer: Ja det er jo også blevet tradition forgik som sædvanlig på skydebanen i Vamdrup, i et rigtig dejligt septembervejr, tørt og tilpas lunt, nogle var gengangere, for andre var det første gang, bl.a. for de for første gangs deltagende, fra Grafikerklubben. Vi var 12 deltagere (9 trykkere, 2 grafikere og en gæst) der startede kl. 9.00 med morgenbrød, kaffe og en lille en til at vågne på - og fik samtidig en lille orientering om, hvor langt man var nået med planerne for de store tiltag, for at ændre banen og området, så der bl.a. bliver muligheder for flere og andre skydninger. Og nu over til skydningen Vi skød 4 runder af 6 skud, bagduer/ venstre sideduer/spidsduer/højre sideduer og hvor resultatet blev som følger:   1. Jan Petersen 10 duer, 2. Rene Lauersen 8 duer, 3. Ryan Hansen 5 duer, 4. Claus Stæhr Jensen,  Peder Keldberg,  Niels Hansen hver 4 duer, 5.  Jørgen Fuglsang, Jan Andersen, Peter Poulsen, Hans C. hver 3 duer, Erik W. Nielsen 2 duer og 6. Bjarne R. Jensen    Efter skydningen var der hyggeligt samvær med ristede pølser og brød og øl eller vand.


Lørdag  19 .05.2012 / uge 21 - Mangler referat, men resultatet blev som følger: 94 Peder Kjeldberg - 88 Ole Holm - 82 Ole Hansen - 82 Kurt Eden - 81 Finn Sahl - 79 Erik W. Nielsen - 77 Hans Chr. Nielsen - 74 Flemming Madsen - 73 Bjarne R. Jensen - 71 Ole Jørgensen - 68 Knud Aage Hansen - 60 Jørgen Fuglsang - 56 Kim B. Larsen32 Hans Harders


Fredag 20.04.2012 / Uge 16 - Årets kegleturnering: igen, denne hyggelige trykkeraften, med god mad, som var den gode gryderet fra "Den Gyldne Hane", og kegleturneringen med de fine præmier, desværre deltog kun 10 der var som følger: 1 Erik Bram - 2 Søren Friborg - 3 René Lauersen - 4 Bjarne R. Jensen - 5 Jørgen Fuglsang - 6 Svend Bendix - 7 Bent Tillgaard  - 8 Freddy Ørnskov - 9 Knud Aage Hansen - 10 Jørn Ole Madsen, det var rækkefølgen i turneringen,  1. Erik Bram trækker 2. Bjarne R. Jensen som trækker 3. Jørn Ole Madsen, og så var der bare igen råhygge resten af aftenen, med de historier og anekdoter som trykkerne nu kan komme med, , dog næsten ligeligt repræsenteret ved arbejdende, efterlønnere og pensionister som havde en god aften, selvom det ikke var foran tv´et  vi ses forhåbentlig næste år


Lørdag 24.03.2012  / uge 12 - Generalforsamling: Olai bød velkommen til de 16 fremmødte kollegaer. Freddy Ørnskov blev foreslået og valgt til dirigent. Freddy takkede for valget, konstaterede generalforsamlingens lovlighed, gennemgik herefter dagsordenen og fik denne godkendt. Gav herefter ordet til formandens beretning.
Sidste år var vi også 16 deltagere til generalforsamlingen, men vi må konstatere at gennemsnitsalderen stiger år for år. Derfor foreslog bestyrelsen at kontingentet for pensionister og efterlønnere  skulle forhøjes til 250 kr. pr. år Bjarne Jensen foreslog kontingentet skulle stige til 200 kr. pr. år. Afstemning 14 for dette forslag to undlod at stemme.
Forslag fra Erik Bram om at nedlægge samarbejdet med Grafikker klubben. Formanden talte forslaget imod. Stor debat, hvor der var argumenter for begge synspunkter. Afstemning: 6 stemmer for Eriks forslag og 7 stemmer imod. 3 stemte hverken for eller imod.
Så var der Valg:
Benævnelse - Navn - Valgt + periode
a) Formand: Olai Sandholm - Genvalg 2 år
b) Best. medlem: Søren Friborg (ønskede ikke genvalg) -
Peter Poulsen 2 år
c) Best. medlem: Ole Jørgensen  -
Knud Åge Hansen 2 år
d) Best. suppleant: Henning Ulsøe -
Bjarne Jensen 2 år
e) Revisor: Freddy Ørnskov Genvalg 2 år
f) Revisor Suppl.: Gunner Knudsen (var ikke tilstede)  -
Ivan Weiler 2 år
Så var der forslag til kommende arrangementer: Formanden foreslog: Generalforsamling, Kegler, Skydning, Lerdueskydning og Julestuen fortsætter. Jørgen foreslog der skulle tillægges to arrangementer til formandens forslag, nemlig et sommerarrangement og en gokart tur. Som sommerudflugt evt. arbejdermuseet i Kbh. - Søren mente at formandens fem forslag plus et ekstra fagligt var nok.
Jørgen foreslog på opfordring at indbydelserne udsendes pr. mail.
Forslag om at skydningerne deles op så der er Baneskydning det ene år og lerdue skydning det andet år.
Søren takkede for den tid han havde været med i bestyrelsen og vi tilbageværende var naturligvis kede af at han stoppede.
Freddy sluttede generalforsamlingen med at takke for god ro og orden. Gav ordet til Olai for afsluttende bemærkning, han takkede for valget og bød velbekomme til sild, snaps og smørrebrød.

Og så blev generalforsamlingen det gode og hyggelige samvær som vi kender  Nå da sikke en smøre


Fredag 27.01.12 / Uge 4 - Grandprix i KoldingGokartCenter !! De deltagende (der var 10 tilmeldte, men 2 måtte melde forfald p.gr.a. sygdom) var begejstrede for arrangementet som startede med ankomst kl.16.30 og løbene startede kl. ca. 17.00 og var færdige ved 18.tiden (hvor vi så kunne følge Danmarks semifinale håndboldkamp mod Spanien, en kamp Danmark vandt 25/24) mens vi fik et par stykker brød og en genstand på klubbens regning og forlod Gokartbanens lokaler ca.19.45 (så der var også mulighed for hjemlig hygge i "familiens skød" eller til at komme på arbejde) Og så er der resultater: 1. Claus Stæhr - 2. Rene Lauersen - 3. Ole Jørgensen - 4. Søren Friborg (inkasserede en advarsel) - 5. Flemming Madsen - 6. Jørgen Fuglsang (inkasserede en advarsel)   - 7. Hans Harders - 8. Preben Johannesen (inkasserede en henstilling)


Lørdag 19.11.2011 / uge 46 - Julestuen: Atter et hyggeligt arrangement fra Kolding Trykkerklub, denne gang et nyt sted nemlig i "Rosenhuset", Suomivej 3, 6000 Kolding - det var nogle gode og hyggelige lokaler som lige passede til vores sluttede selskab på 22 (desværre var der også i år 2 sygdomsfrafald) men de fremmødte havde en hyggelig aften med god mad fra "Gammelrøj" og risalamande MED mandel (2) som også fundet efter lidt roden i skålene dem fandt Ulla og Jørn Ole - en nissehistorie med mange fine præmier, manglede der heller ikke   Der var i år ikke investeret i musikboks, hvilket nok påvirkede danselysten, men det ser vi på til næste år Så nu kan vi godt sige GLÆDELIG JUL og GODT NYTÅR


Lørdag 10.09.2011 / uge 36 - Lerduer: Årets 2.den skydning forgik som sædvanlig på skydebanen i Vamdrup, i et rigtig dejligt septembervejr, tørt og tilpas lunt, nogle var gengangere, for andre var det første gang. Vi startede kl. 9.00 med morgenbrød, kaffe og en lille en til at vågne på - og fik samtidig en lille orientering om, hvad for store planer man arbejdede med, for at ændre banen og området, så der bl.a. bliver muligheder for flere og andre skydninger, men det ved vi nok mere om næste år, (hvor vi måske vil prøve at lave det som et fælles arrangement som Munkensdam-skydningen) derefter gik vi over til skydningen Vi skød 4 runder af 6 skud, bagduer/ venstre sideduer/spidsduer/højre sideduer og hvor resultatet blev som følger:   1. Peder Kjeldberg 15 duer, 2. Rene Lauersen 10 duer, 3. Claus Stæhr Jensen / Erik Bram / Jan Andersen hver 8 duer, 4. Svend Bendix / Niels Hansen hver 7 duer, 5. Preben Johannesen 6 duer, 6. Hans Harders 5 duer, 7. Jørgen Fuglsang 4 duer.   Der var også tid til en lille ølpause undervejs i skydningen (det skal der jo være) efter skydningen var der hyggeligt samvær med ristede pølser og brød.


Lørdag 14.05.2011 /uge 19 - "Skudt Forbi": På skydebanen i Bjælderbæk, Kolding (med Grafiker-klubben) vi konstaterer, det er et arrangement der falder i god jord på begge sider, der var  20 tilmeldte - heraf  11 fra Trykkerklubben - (som for første gang var "overrepræsenteret") starten gik kl. 09.00 med morgenkaffe, brød, pålæg og "En Enkelt" så er man jo også til resten af dagen, og det var vi så Efter kaffen måtte vi til det vi kom efter, skydningen, og den forløb som sædvanlig uden "skader" og med følgende resultater: (i trykkerklubben) = 1 - (89point) Peder Kjeldberg - 2. (80point) Knud Aage Hansen - 3. (78point) Flemming Madsen - 4. (76point) Bjarne R. Jensen - Jørgen Fuglsang - Hans Harders - 5. (69point) Erik Bram - 7. (68point) Gunner Knudsen - 8. (67point) Kaj Bertelsen - 9. (52point Sven Bendix - Og totalt set = (Placering efter point) 89 Peder Kjeldberg - 82 Hans Chr. Nielsen - 82 Erik W. Nielsen - 81 Finn Sahl - 80 Knud Aage Hansen - 78 Flemming Madsen - 76 Bjarne R. Jensen - 76 Jørgen Fuglsang - 76 Hans Harders - 73 Ole Hansen - 71 Poul Erik Kristensen - 69 John Karholt - 69 Erik Bram - 69 Lisa Orostequi - 68 Gunner Knudsen -67 Kaj Bertelsen - 52 Sven Bendix -  (skød ikke) Torsten Nygaard - Ove Dahl Nielsen

 - da det var på plads, ja så var der "Forloren Skildpadde med sherry, æg og flutes (og der var nok af det) og naturligvis lidt til at skylle efter med, da middagen var overstået og maden faldet på plads, var der igen mulighed for lidt afslappet skydning, hygge og "lidt" rafling  Men det er nu, hvad vi siger "en tradition" og den bliver gentaget næste  år d. 12.maj, så ved i det !!


Fredag 08.04.2011 / uge 14 - Årets kegleturnering: Så var den der igen, denne hyggelige trykkeraften, god mad, gryderetten fra "Den Gyldne Hane", og kegleturneringen med de fine præmier, som blev vundet af 1. Flemming Madsen som trækker 2. Freddy Ørnskov som trækker 3. Svend Bruun som trækker 4. Gunner Knudsen og så var der bare råhygge resten af aftenen, alle som deltog, og det var da ligegodt 16 medlemmer (dog rigt repræsenteret ved efterlønnere og pensionister) havde en god aften, selvom det ikke var foran tv´et 


Lørdag 12.03.2011 / uge 10 - Generalforsamling: Årets generalforsamling havde samlet 17 medlemmer (men 1 måtte desværre melde afbud i sidste øjeblik p.gr.a. sygdom i familien) Ivan Weiler valgtes som dirigent og så var vi i gang, formanden aflagde beretning og lidt om hvad der forgik i HK, den/det blev enstemmigt godkendt, ligeledes med regnskabet, som trods ad nedgang i helbetalende medlemmer, så fornuftigt ud, der var en lille debat på grund af medlemstallet om klubbens fremtid, om evt. samarbejde med de andre branceklubber, (det prøver man fra bestyrelsen at undersøge), ingen indkomne forslag, der blev bevilget "ekstra lokaleleje" og 5 min. pause, ingen lovændringsforslag og så var der valg  a) Kasserer Erik Bram (2 år) - genvalgt / b)1 bestyrelsesmedlem Jørgen Fuglsang (2 år) - genvalgt / c) 1 bestyrelsessuppleant Uffe Jensen (2 år) (ønskede ikke genvalg) her blev Knud Åge Hansen (2 år) så valgt (på trods af afbud, men der var en mundtlig accept) / d)1 revisor Jeppe Ågård (2 år) genvalgt / e) 1 revisorsupplant her blev  Knud Åge erstattet af Jan Andersen (2 år) forslag til arrangementer, ja der var lige fra besøg til køb af en swingerklub, besøg på Horsens statsfængsel, Horsens Industrimuseum, "Hindutrykkeri" på Djursland, så bestyrelsen har lidt at arbejde med, under eventuelt bragte Gunnar Knudsen en hilsen fra Palle D. Nielsen i Thailand, eg en kedelig meddelse om at Svend Åge Nielsen (batman) var meget syg af kræft (han er ikke medlem af klubben, men de fleste kender ham) 


Onsdag 23.02.2011 / uge 8 - Fyraftensmøde: Så kom det længe ventede arrangement til Politimuseet på Kolding Domhus, et arrangement som som der fra museets side var sat et minimum på 10 deltagere, men som der blev tilmeldt 22 til, men 3 måtte melde afbud af akutte årsager, så 19 deltog og det var med ledsagere. Det var et spændende, men lidt skuffende, besøg men med en god forhåndsorientering af Helge ..... som derefter viste rundt, vi så de flotte originale malerier, som var direkte malet på væggene og derfor stadig var der og vi fik set Vestre Landsret, men desværre er museets lokaler meget små og vi var mange, og jeg synes ikke det ydede det spændende tema retfærdighed, men de 5 frivillige (2 politifolk, 2 kontordamer og 1 jurist) håbede på at få større lokaler, evt. når Domhuset flytter ud, og så måtte vi komme igen, hvilket vi da bør gøre hvis tingene ændrer i den retning. Men alt i alt en hyggelig aften, som sædvanlig når trykkerklubben kalder af huse. 


Lørdag 04.12.2010 / uge 48 - Julestuen: Det var så sidste arrangement for i år, og atter var der god tilslutning, på trods af 4 sygemeldinger mødte 28 medlemmer med og uden ledsagere, op til denne traditionsrige aften og hvor de hyggede sig, med god mad, en rigtig julebuffet fra "Brasseriet" i Kolding, dog fandt vi aldrig mandelen i alamanden :-) så der blev trukket lod, og Knud Åge vandt. Derefter var der den nye julebanko med mange fine præmier Efter alt det alvorlige slap gækken løs, med snak, dans og musik.

  GLÆDELIG JUL


Tirsdag 05.10.2010 / uge 40 - Fyraftensmøde: Besøg på SCA,  tidligere Søren Berggren, vi blev vist rundt af Søren Hauge. Vi startede i repro afd. Og gik igennem produktionen hvor man limer æsker og display. Derefter kom vi til trykkeriet hvor der stod 3 stk. KBA 1120x1620 hvor den ene er en 6f.+ Lak med farvestyring. Nr. 2 er en 5f. Med lak og nr. 3 er en 4f. Med lak. Efter rundvisningen gik vi op i kantinen og fik et stykke brød. En god rundvisning, som, desværre kun 6 besøgende fik glæde af.


Lørdag 11.09.2010 / uge 36 - Så var det Lerduer det gik ud over - 11 medlemmer drog til skydebanen i Vamdrup, nogle var gengangere, for andre var det første gang. Vi startede kl. 9.00 med morgenbrød, kaffe og en lille en og vågne på - derefter gik vi over til skydningen Vi skød 4 runder af 6 skud, bagduer/ venstre sideduer/spidsduer/højre sideduer og hvor resultatet blev som følger: 1. Uffe Jensen 13 duer, 2. Niels Hansen 10 duer, 3. Peder Kjeldberg 9 duer, 4. Jørgen Fuglsang / Claus Stæhr Jensen 7 duer, 5. Svend Bendix 4 duer, 6. Erik Bram / Ryan Hansen / Helle R. Lauersen 3 duer, 7. Hans Harders 2 duer og 8. "dyrevennen" Knud Åge Hansen 0 duer. Men der var også tid til en lille ølpause undervejs i skydningen (der var jo trykkere) efter skydningen var der hyggeligt samvær med ristede pølser og brød.

Atter et godt tilbud fra Kolding Trykkerklub som det kun var dem der ikke deltog, der gik glib af


Lørdag 08.05.2010 /uge 18 - "Skudt forbi":  De grafiske klubber afholdt "Skudt forbi" for 5 gang. Der var i år 22 deltagere, som startede med et lækkert morgenbord, hvor  Kolding Grafikerklub gav en morgenbitter! derefter gik vi over til skydningen! hvor Flemming Madsen blev  nr. 1 i Kolding Trykkerklub og Paul E. Jacobsen blev nr. 1 hos Kolding Grafikerklub. Som noget nyt i år, var man gået fra  den forlorne skildpadde og til biksemad ved frokosten, det var super godt, Trykkerklubben gav "en lille" snaps til maden. Efter spisningen var der hyggeligt samvær, snakken gik godt, og nogen tog raflebægerne frem, trykkerne tabte selvfølgeligt ikke til en sætter. Skudt forbi afholdes også næste år.


Fredag 09.04.2010 / uge 16 -  Årets kegleturnering: Rigtig hyggelig aften, hvor vi fik mad fra den gyldne Hane, og der var nok af den. Nostalgisk snak, rafling og kegling - en oplevelse værd. Og det var der ikke mindre end 13 (der var en sygemelding) der havde fundet ud af, virkelig dejligt at opleve en fremgang i deltagerantal.

Og så er der resultaterne : Nr. 1 130.251 point Søren Friborg, Nr. 2 126.280 point Peter Poulsen, Nr. 3 126.023 point Flemming Madsen, Nr. 4 121.037 point Erik Bram, Nr. 5 118.462 point Ole Stær, Nr. 6 117.206 point Ivan Weiler, Nr. 7 113.937 point Svend Brun, Nr. 8 113.153 point René Lauritsen, Nr. 9 112.302 point Knud Åge Hansen, Nr. 10 110.246 point Ole Jørgensen, Nr. 11 101.346 point Bjarne Jensen, Nr. 12 96.993 point Freddy Ørnskov, Nr. 13 88.866 point. Niels Hansen - Derefter trækkes der lod om præmierne, hvor Søren Friborg trak nr. 11 som anden plads. - Bjarne trak nr. 12 som tredje plads. - Freddy trak nr. 7 som fjerde plads. Jeg tror vi kører igen næste år, så skulle det jo ikke gøre noget om der kommer endnu flere.


Lørdag 20.03.2010  / uge 11 - Generalforsamling: Ja det var så generalforsamlingen (med 18 tilmeldte, men kun 16 fremmødte, men det er nok for kompliceret at melde fra )  men det var en god dag med alt hvad det indebærer, af gode debatter, orientering, nostalgi og kammeratlig/kollegial samvær, med en lille én under forsamlingen og øl, snaps, sild og smørrebrød, som rosinen i pølseenden men det er jo synd der ikke er flere der bakker op om klubben


Torsdag 04.02.2010 / uge 5 - Fyraftensmøde: Her besøgte vi HK-Sydjyllands nye "Hovedkvarter" på Jupitervej i Kolding der var 12 deltagende inkl. formanden, der som ansat, fortalte om HK, og forestod rundvisningen, efter rundturen var HK vært ved et gedigent landgangsbrød (fra FAVORITTEN) og en skænk, de deltagende hyggede sig i hinandens selskab. Et kort hyggeligt besøg på ca. 2 timer.    


Lørdag 07.11.2009 / uge 45 - Julestuen: På Islandsvej! ja igen en succes, med 31 deltagere, som igen fik en hyggelig aften, i selskab med venner, "gamle"-og kollegaer, deres ledsagere og god julesul fra restaurant "Den Gyldne Hane"! ja, så var der jo også julebanko (som noget nyt) og dans (som ikke var nyt :-)) til lige at tage de værste kalorier men igen en hitter fra Kolding Trykkerklub (bare spørg dem der deltog)


Lørdag 12.09.2009 / uge 37 - En sensommerdag med noget nyt: Det her havde klubben og mange af medlemmerne ikke prøvet før, hvad også fremgår af resultaterne. Vi startede med

en omgang morgen brød og gammel dansk, da vi næsten alle var mødt op, Uffe og Peder var et smut i Jels, Ole sov sødt, men kom til første runde. Vi skød 4 runder af 6 skud, bagduer/ venstre sideduer/spidsduer/højre sideduer. Der var mange hele duer. Og så resultaterne Tro det eller ej nr. 1 Niels Hansen. 15 duer, Peder Kjeldberg 13 duer, Uffe Jensen. 8 duer, Jørgen Fuglsang. 6 duer, Preben Johannesen. 4 duer, Helle R. Lauersen/Ole Jørgensen./Bent Tillgård./Erik Bram. 3´duer. (tæl selv op og se hvor mange der overlevede, det var trods alt en del ) Ind imellem var der tid til en lille ølpause og hele seancen sluttede med en gang pølser og brød og da flere skulle andre tin i løbet af dagen var sluttidspunktet 12.30 jo udmærket. Et spændende og andet arrangement som der blev givet udtryk at skulle gentages
 

Holger Schmidt,
omkom ved en tragisk trafikulykke d. 26. august 2009

 

Niels Chr. Nielsen,
tabte kampen mod kræften d. 8. september 2009
 

 

Torsdag 25.06.2009 / uge 26 - Fyraftensmøde: Her var det Kolding Miniby det gik ud over (noget man kan læse mere om det ved at klikke her) det er et imponerende arbejde, de på stedet værende, ligger i det, men som det forlyder, bliver det næsten en livsstil) Vi var desværre eller som sædvanlig ikke så mange, (12 deltog inkl. ledsagere) men de der var, fik en god aften, med rundvisning, små anekdoter og lidt brød og væske. 


Lørdag       16.05.2009 /uge 20 - Skyde konkurrence: Skydebanen i Bjælderbæk, Kolding (med øvrige grafiske klubber) Igen må vi konstatere at det er et arrangement der falder i god jord  der var ny rekord - 24 tilmeldte - heraf  9 fra Trykkerklubben - starten gik kl. 09.00 ca. - morgenkaffe med brød (og en? "gl. Dansk") (så ka´ det jo ikke gå helt galt resten af dagen) (det gjorde det vist heller ikke) - bemærk de mange parenteser Efter kaffen måtte vi jo til det vi kom efter, nemlig skydningen, den forløb uden "skader" med følgende resultat: (i trykkerklubben ) 4. Jørgen Fuglsang 2 - 6. Hans Harders 3 - Erik Bram 4 - 7. Kaj Bertelsen - 10. Niels Chr. Nielsen 6 - 14. Gunner Knudsen 8 - 15. Knud Aage Hansen 9 - 18. Benno Nielsen (skød ikke) 7. Kaj Bertelsen  - Og totalt set = 1. Paul-Erik Jacobsen  - 2. Ole Jørgensen - 3. Svend Erik Schack  - 4. Jørgen Fuglsang - 5. Poul-Erik Kristensen  - Erik W. Nielsen  - 6. Hans Harders  - Ole Hansen - Erik Bram - 7. Kaj Bertelsen - 8. Hans Chr. Nielsen  -  9. Jørgen Ole Madsen  - 10. Niels Chr. Nielsen - 11. Kim Larsen Finn Sahl - 12. Flemming Madsen - 13. Benny Pagh - 14. Gunner Knudsen - 15. Knud Aage Hansen - 16. John Karholt - 17. Knud Damkjær - 18. Benno Nielsen (skød ikke) Torsten Nygaard - da det var på plads, ja så var der "Forloren Skildpadde med sherry, æg og flutes (og der var nok af det) og naturligvis  lidt til at skylle efter med.  Men det er nu, hvad vi siger "en tradition" og den bliver garanteret gentaget næste  år


Fredag  17.04.2009 /uge 16 - så var det årets kegleturnering   og med tanke på generalforsamlingen, Ja så troede vi da på et vist fremmøde, men det var blevet hverdag igen, idet kun 8 kunne komme op af armstolene foran tv´et, men de fik, som de plejer, en rigtig hyggelig aften med gryderetten fra den "Gyldne Hane", en lille pils, og en gang kegler, som igen i år blev vundet af Niels Chr. Nielsen (der, også, som han plejer, købte sig fri for "pokalindholdet" med en omgang) og han trak nr. 2, som blev Ole Jørgensen, som trak nr. 3 der blev Søren Friborg og så var der lige en trøstpræmie til Bjarne R. Jensen.     


Lørdag 28.03.2009 / uge 13 - Generalforsamling: 2009 - med frygt var den lagt til en lørdag, men det var ganske ubegrundet, der kom ca. 40% af medlemmerne (17 deltagere) og på trods af det store fremmøde, forløb den som vanligt, i god ro og orden Der var en beretning, et regnskab, der som altid var ok, og derfor godkendtes uden store indsigelser, en kontingentforhøjelse; som blev vedtaget uden problemer, ingen indkomne forslag, og da kontingentforhøjelsen først skulle godkendes, kan man ikke ændre lovene før næste generalforsamling. Valgene blev genvalg af de siddende (så man må jo være tilfredse) dog blev Knud Aage Hansen valgt som afløser for Palle Dalholm Nielsen, som revisorsuppleant. Efterfølgende var klubben så vært ved en sildemad og smørrebrød + en snaps, øl og vand, som gav anledning til det sædvanlige hyggelige kollegiale samvær.


Torsdag 29.01.2009 / uge 5 - Fyraftensmøde: ved Glud & Marstrand i Hedensted hvor der fremstilles utallige dåser i alle mulige og umulige størrelser og faconer og med imponerende flotte tryk - men igen som ofte før, var deltager antallet ualmindeligt beskeden, (der var 7 der gad, en var frameldt p.gr.a. sygdom) nå, men, de der fik lettet rø... fik, som så ofte før, en rigtig god oplevelse, en fyldestgørende rundvisning, en god og hyggelig snak efterfølgende, hvor klubben var vært en gang smørrebrød og firmaet med vand og kaffe. Men atter engang, skuffende, at ikke flere mødte op. 


Lørdag 06.12.2008 / uge 49 - Julestuen på Islandsvej, den traditionelle, som vi alle kender  Derrvar 37 deltagere til den traditionelle julestue med god mad, amerikansk lotteri og tipskupon og de fik også, traditionen tro, en fornøjelig og glad aften.


Mandag 20.10.2008 / uge 43 - Fyraftensmøde: På Troldhede Mikrobryggeri  (som der kan læses mere om ved at klikke her) Vi skulle her være 15 deltagere og for en sikkerheds skyld havde vi inviteret ledsagere med, men alligevel måtte der hjælp udefra og med en afmelding ved arrangementets start blev vi 14, som så til gengæld fik en hyggelig aften, hvor vi fik fortalt om det lille bryggeris "korte" historie, (som i øvrigt, også importerer noget Belgisk øl) fik smagt på varerne, fik også en bid brød til. Så 3 timer var hurtigt brugt. Til slut kunne også handles lidt til specielle besøgsrabatpriser, Så de fleste af dem der deltog, tror jeg har en god juleaftensøl.

(at øllen kan holde så længe, det garanterer bryggeriet, men IKKE om folk kan lade den stå )


Lørdag 30.08.2008 / uge 35 - var vi 26 store og små, som med godt humør og i dejligt sommervejr, fra rutebilstationen i Kolding, drog af sted til Danfoss Universe´s oplevelsespark i Nordborg på Als ikke mindst på grund af vejret, blev det en dejlig bustur ad de små veje til parken, hvor vi spiste vor medbragte brød (som også hvepsene i stort tal var interesseret i) og så ellers kunne gå rundt og se på det meget der var at se på Den Blå Cube, Clausen Museet osv.. Parken lukkede kl. 18, så derefter drog vi videre til Kværs Kro, ved Gråsten, hvor der var bestilt gammeldags oksesteg med tilbehør, og børnemenuer, til de der ville have det, lækkert måltid, da det var fortæret, fortsatte rejsen tilbage mod rutebilstationen i Kolding, hvor ringen blev sluttet ca. 21.30, alle lidt trætte men godt tilpas og fornøjede med arrangementet.


Tirsdag 10.06.2008 / uge 24 - Vi startede kl. 17 bag rutebilstationen og i egne biler, kørte til ELBO Avistryk, i deres nye flotte trykkeri, hvor vi skulle se deres nye KBA CORTINA tøroffset. Besøget startede med en kort gennemgang af pladefremstillingen, hvor der ikke var en levende sjæl, så gik vi i kantinen, hvor klubben var vært ved et landgangsbrød og en øl, mens vores rundviser Svend Christensen, fortalte lidt om hvad der var gået forud og hvad man forventede. KBA CORTINAen var ikke kun en tøroffset, men også en heatset, så der burde være markedsandele at bearbejde. Vi deltog 13 (1 havde glemt at han havde tilmeldt sig) som fik en god og interessant aften ud af det.


Lørdag 17.05.2008 / uge 20 - Skyde konkurrence: på skydebanen i Bjælderbæk (med øvrige grafiske klubber) som i lighed med de andre år, blev et vellykket arrangement for de deltagende, og igen med trykkerklubben som mindst repræsenteret, 7 deltagere, ud af 20, som til gengæld er det højeste antal, endnu.  

Morgenbord, skydning, middag (Forloren Skildpadde) derefter fri skydning, lidt rafling og råhygge, en dejlig dag. Resultatet af skydekonkurrencen, med 18 skydende, blev 1. Kurt Eden - 2. Poul-Erik Jacobsen - 3. Erik W. Nielsen - for trykkerne blev 7. Jørgen Ole Madsen - 8. Knud Åge Hansen - 9. Erik Bram - 11. Flemming Madsen - 12. Jørgen Fuglsang - 14. Kaj Bertelsen - 18. Preben Johannesen.


Fredag 04.04.2008 / uge 14 - Årets kegleturnering: Den blev som vanligt holdt, som det det efterhånden er normalt, med et beskeden deltagerantal, i Kegleklubben "Skjold´s" lokaler, Brostræde i Kolding. Der deltog 13, der også som normalt, fik en hyggelig og god aften med keglespil, præmier, god mad, beværtning og ikke mindst en god snak med hverandre og som ikke altid mødes. Maden var den dejlige gryderet fra Den Gyldne Hane, som alle roste. Keglespillet blev vundet af Niels Chr. Nielsen (der, som han plejer, købte sig fri for "pokalindholdet" med en omgang) og han trak nr. 2, som blev Freddy Ørnskov, som trak nr. 3 der blev Niels Hansen.

En dejlig og hyggelig aften for de fremmødte, men sådan ender det altid    (så ved i det, jer der blev væk) 


Søndag 16.03.2008 / uge 11 - Generalforsamling: Her åbner vi året 2008 med et "tilløbsstykke" af en generalforsamling! der kom 11 tilmeldte (inkl. bestyrelsen og pensionister), atter rekord i negativ retning, til en generalforsamling,  hvor klubbens fremtid og arrangementer drøftes; Det fortæller jo også lidt om medlemmernes interesse

Men som sædvanlig, var det således, at de der mødte frem, fik en hyggelig eftermiddag med både vådt og tørt.


Lørdag 08.12.2007 / uge 49 - Julestue: Årets julestue blev igen, efter sidste års afstikker, holdt på Islandsvej med deltagelse af 38 medlemmer og ledsagere, så det må se ud som det er det medlemmerne vil, nemlig feste, man fik en julebuffet fra FARMORS KØKKEN i Kolding, og igen som sidste år var der musik til maden og dansen af den esbjergensiske argentiner Luis Anguita - der var Amerikansk lotteri og Sørens Tipskupon, hvortil der var forskellige fine præmier, en rigtig hyggelig aften, som deltagerantallet også viser.


Søndag 01.09.2007 / uge 35 - Sommertur til Odense. Den blev gennemført ,  fordi vi trak "sidste tilmelding" et par dage og det førte os lige på den anden side af "minimum" (13 deltagere) og de som havde tilmeldt sig havde en rigtig dejlig dag, vejret var lunt, det væltede ikke ned med vand (faktisk kom der ingen regn), men da arrangementet stort set foregik indendørs, ja så kunne det jo være hip som hap. Da besøget var  med ledsagere med børn, var besøget på "Grafisk Museum", med vores "fortid", også et besøg med spørgsmål som den ældre generation så måtte udrede - fra "Grafisk Museum" gik turen til "Jernbanemuseet", og der gik der nostalgi i det, vi blev henført til barndommens/ungdommens perron, og for de "helt" unge var der forventningen om at tage toget (selvom det ikke altid går til tiden), mættet af indtryk, men et rigtig spændende besøg. Derfra gik turen så til Restaurant Carlslund i Fruens Bøge for at indtage deres berømte æggekage (som der blev konsumeret 4 pander af), opskrift og detaljer om æggekagen kan ses her som PDF. Mætte, veltilpasse og fyldt med indtryk, drog vi så mod Kolding igen alle enige om at det havde været en dejlig tur som mange var gået glip af.


Lørdag 12.05.07 / uge 19 - Skyde konkurrencen skydebanen i Bjælderbæk, her deltog 16 medlemmer fra de tre lokal klubber, mod 17 sidste år, men de havde så igen en rigtig god dag, med morgenmad kl. ca. 9 og noget mange ikke laver til daglig, nemlig riffel- og pistolskydning på 15 banen, en dejlig gang Forloren Skildpadde til middag, rafling og råhygge til dessert, succesen søges gentaget Lørdag d. 17. maj 2008 / uge 20. Og resultaterne: 1. Paul-Erik Jacobsen - G / 2. Peder Kjeldberg - T / 3. Erik W. Nielsen - G / 4. Hans Chr. Nielsen - G / 4. Ole Hansen - G / 5. Benny Pagh - G / 6. Flemming Madsen - T / 7. Uffe Jensen - T / 8. Ole Jørgensen - T / 9. Jørgen Fuglsang - T / 10. Erik Bram- T /11. John Karholt - G / 12. Poul Erik Kristensen - G / 13. Otto Blicher Hansen - G / 14 Egon Lund - G / 15. Helle Jepsen - G / 16. Benno Nielsen - T


Søndag 25.03.2007 / uge 12 - Generalforsamling i Stiftelsen, Søgade, 6000 Kolding: til den havde 13, tretten, et repræsentativt udsnit må man sige (men det skal så indskydes at J T havde valgt samme dato til deres, på trods af at de kendte til vores det sidste år :-( ) den var således et hurtigt overstået kapitel, ca. 1 1/2 time, derefter var der sild, smørrebrød med snaps, øl og vand og som sædvanlig en god stemning


Lørdag 25.11.2006 /uge 47 - Julestuen: som vi kender den festlig og fornøjelig, 41 medlemmer og ledsagere havde fundet vej, ikke til Islandsvej hvor det normalt bliver holdt (men der var gået kludder i deres reserveringskalender), men "Kvarterhuset", Junghansvej 121, det var bestemt ikke dårligere lokaler og arrangementet led absolut heller ikke under flytningen. Der var som vanlig en god stemning, god mad fra ADMIRALEN, amerikansk lotteri, Sørens (finurlige) tipskupon, fine præmier, underholdning og musik til dansen af en esbjergensisk argentiner ved navn Luis Anguita - alt i alt den sædvanlige fornøjelige aften, som vi er vandt til. 


Torsdag 26.10.06 / uge 43 - Fyraftensbesøg på trykmaskinfabrikken TRESU: Dette besøg var en erstatning for kulturaftenen, som man anede ikke kunne trække folk op af stolene, det kneb også med dette, men så inviterede vi ledsagerne med og så var vi 11, som fik en fin og fyldestgørende rundvisning på fabrik, lager og montage. Fabrikken der fremstiller, man kan næsten sige "håndlavede" trykmaskiner og tilbehør, har et stort samarbejde med bl.a. Heidelberg og KBA. Efter rundvisning, billedforevisning og spørgerunde, med kaffe og småkager, var TRESU vært ved en gang lækkert smørrebrød og øl eller vand. De 11 deltagende havde nogle hyggelige og oplysningsrige timer. 


Lørdag 20.05.06 / uge 20 - Skyde konkurrence Skydebanen i Bjælderbæk, 6000 Kolding, her deltog (skuffende) 17 medlemmer fra de tre lokal klubber, men de havde til gengæld en rigtig god dag, med noget mange ikke havde prøvet før, nemlig riffel og pistolskydning på 15 og 50 m. baner, dette arrangement vil søges gjort til tradition lørdag i uge 20.


Fredag 21.04.2006 / uge 16 - Årets kegleturnering: atter et af de arrangementer der normalt kan få folk op af sofaen, men , nej ikke i år - her var der 7 (det er da godt nok for ringe), men man valgte at gennemføre og det gav da præmier til ca. 50%, så det var da it` så ringe endda   


Søndag 26.03.06  / uge 12  - Generalforsamling: dette må da have medlemmernes interesse, men , nej sådan er det ikke mere, der kom "kun" 17 kollegaer, men de havde som sædvanligt en god dag, og der var "kun et nyvalg, nemlig Ole Jørgensen.


Søndag  29.01.06 / uge 4 - Bowlingudtagelse: som det jo hed da TL holdte de "Jyske Bowlingmesterskaber", men da det tilsyneladende er ebbet ud, er det blevet vores egen bowlingturnering, og så er vi klar hvis der igen skulle komme gang i det andet.

Sejrsrækken blev som følger: Erik 491 - Jens Erik 447 - Niels C. 437 - Flemming 410 - Benno 407 - Claus -Peter 386 - Uffe 384 - Søren 343 - Peder 322 - Preben 321 - Niels H. 301 - Jørgen 251


Lørdag 19.11.05 / uge 46 - Julestue: Årets julestue blev som sædvanlig holdt på Islandsvej med deltagelse af 50 medlemmer og ledsagere, (noget kan bestyrelsen da arrangere, som falder i medlemmernes smag) de fik en julebuffet fra ADMIRALEN i Kolding, og igen i år musik af Knud E. Johnsen, som spillede både under maden og til dansen, der var Amerikansk lotteri og Sørens Tipskupon, hvortil der var forskellige fine præmier, en rigtig hyggelig aften, som deltagerantallet også viser.


Torsdag    27.10.2005 / uge 43 - Kulturaften: Et som sædvanligt rimeligt velbesøgt arrangement, hvor Rita Ærø Hansen fortalte og viste video fra hendes arbejde for at forbedre og højne arbejdssikkerheden blandt vore afrikanske kolleger, efter dette var der en stor lækkert buffet arrangeret af stedet MADSEN & MADSEN, hvor aftenen forløb, efter indtagelsen af denne var der underholdning af duoen MIG & HAM, som hentede flere af deltagerne op på scenen hvor de skulle synge en sang til guitaristens akkompagnement.

Alt i alt en hyggelig aften som kom til at vare en time længere end planlagt.


”De Jyske Bowlingmesterskaber” Atter en aflysning, dog ikke fra vor side, vi var klar, men alle andre klubber havde noget i gang,, ikke engang arrangørerne kunne afse tid, for dårligt, både for Århus og de øvrige trykkerklubber, for det er længe siden arrangementet blev planlagt, men det kan jo være det er ligesom her, der er ingen der gider deltage?


Løndag  06.08.2005 / uge 31 - Sommertur: til en hyggelig dag med musik og humør ved "Lillebælt Jazz 2005" i Middelfart. Atter et arrangement som måtte aflyses, et arrangement som ellers måtte kunne tilgodese en kombination af hygge og "kammeratlig" samvær til en fornuftig pris.


Tirsdag 14.06.2005 / uge 24 - Fyraftensmøde: Om de "141 dage på BT" Det var måske for de der havde nogle år på bagen og som er/var fra den tid hvor solidariteten var mere fremmelig end nu? I alle fald måtte det aflyses på mangel af tilmeldinger. Det er så trist, så trist.


EKSTRAORDINÆRT - Søndag d. 1.maj - (blev der i samarbejde med de øvrige lokalklubber) afholdt 1.majmøde, trykkerklubben var som vanligvis rigt repræsenteret

(2 bestyrelsesmedlemmer, 1 medlem, 1 pensionist) ud af ca.50 fremmødte (som dog for mange var med "tilbehør") - Grafikerklubbens nye formand, Erik Nielsen bød velkommen (til et for dem) velbesøgt arrangement, Bjarne R. Jensen (JAT) og Jørn-Ole Madsen fortalte lidt om 1.maj, på hver sin måde, men hver i sær lidt historisk, og i erkendelse af  hvor svært det er "når det bare kører derudaf" (hvilket vi også oplever i trykkerklubben) se billederne


Fredag 08.04.05 / uge 14 - Årets kegleturnering: forløb som sædvanlig rigtig godt, det var i år Niels Chr. der vandt. Han skulle drikke et rimeligt stort glas med Fischermanns friends, men han foretrak at give en omgang i stedet, og det var jo godt for vi andre.


Søndag 13.03.05 / uge 10 - Generalforsamling: i HK- huset, Kolding.

22 kollegaer var mødt op denne dag, som desværre måtte indledes med mindeord over 2 bortgåede kolleger, Børge Laudrup og Erik Henriksen.

Efter dette afholdtes generalforsamlingen på sædvanlig vis stille og roligt med mange gode og saglige indlæg - følgende var på valg og genvalgtes: Kasserer: Erik Bram - Best. Medlem: Jørgen Fuglsang - Best. Suppleant: Uffe Jensen - Revisor: Bent Tillgård - Revisor Suppl.: Palle D. Nielsen.

Efter generalforsamlingen var der spisning med sildemad, smørrebrød og hyggelig samvær som altid.


Søndag 23.01.05 / uge 4 - Bowlingudtagelse: i KIF-Centeret, til "De åbne Jyske Mesterskaber" i Århus d. 16.april 2005, der var 14 deltagere, som havde en hyggelig eftermiddag med en lækker buffet og nogle timers fornøjelig og spændende bowling.

2 pensionister deltog, men ønsker ikke at komme på resultatlisten, så resultatet blev at klubben formentlig kun stiller med 2 hold, hvis ikke der dukker andre op som kan deltage.

Resultaterne efter 5 spil:

Hold 1 Erik B. 936 - Flemming M. 797 - Palle D 747
Hold 2 Preben J. 708 - Uffe J. 688 - Peter P. 652
Hold 3 Orla C. 617 - Jørgen F. 608 - Niels C. N. 601
Hold 4 Finn B. 588 - Niels H. 582 - Børge L. 241 (2 spil). - Benno N. 189 (2 spil).
Hans H. spillede ikke.


Lørdag 13.11.04 / uge 46 - Julestue: Årets julestue blev som de foregående år (dog ikke sidste år p.gr.a. jubilæet) holdt på Islandsvej med deltagelse af 43 medlemmer og ledsagere, de fik en julebuffet fra "Kokken & Jomfruen", musik af jubilæets hyggepianist, Knud E. Johnsen, som spillede både under maden og til dansen, der var Amerikansk lotteri og Sørens Tipskupon, hvortil der fra forskellig side var sponsoreret fine præmier, alt i alt en rigtig hyggelig som også deltagerantallet tyder på.


Torsdag 21.10.04 / uge 43 - Kulturaften: Løb af staben ved "Madsen & Madsen, Saxogade, Kolding, som også leverede den dejlige mad og med musik af "Daddy Said So" med vort medlem Peter Kjeldberg, bag trommerne - men som vist spillede lidt for højt til alle - en glad aften med en svingom for de 64 deltagere, som kommer fra alle de "gamle" brancheklubber.


Søndag 15.08.04 / uge 33 - Sommertur: Afgang til Givskud Løvepark fra Kolding rutebilstation i dejligt vejr, men desværre kun med 15 deltagere hvoraf 2 var børn - (skuffende) - men de der tog af sted havde en dejlig dag med en guidet tur rundt i parken og efterfølgende grill traktement i Tørskin Grusgrav hvor Robert Jacobsens landskabsskulpturer står.


Tirsdag 25.5.04 / uge 25 - Fyraftensmøde: Besøg på KAPPA, dette arrangement blev desværre fra firmaets side aflyst få dage før det skulle afholdes. Det var jo lidt kedeligt.


Lørdag 17.04.04 / uge 17 - De åbne jyske mesterskaber: i København, ja tak, det var da vist ikke noget de var vant til? 2 serier og en bøf som sålelæder (i hvert fald min) og det var så det, ingen finaler, hvilket afstedkom en del uro, og aftale om at de måtte afholdes senere, på neutral bane i Odense, så vi må følge udviklingen! Men ingen fra København var med på det afsluttende besøg på "Trykkompagniet", som ellers var udmærket, men det kan da ikke passe at arrangerende klubber ikke kører "linen" ud?


Fredag 26.03.2004 / uge 13 - Årets kegleturnering: Årets første arrangement efter generalforsamlingen, er den traditionsrige kegleturnering som igen blev holdt i SKJOLD´s lokaler i Brostræde, med 17 deltagere, resultatet blev også, med det efterhånden traditionelle islæt, at årets vinder atter blev Palle D. Nielsen, præmiefordelingen foregik i år på den måde at nr.1 trak nr.2 osv. og rækkefølgen blev derefter:

1. Palle D. Nielsen, 2. Olai Sandholm, 3. Søren Friborg, 4. Jørgen Fuglsang  


Lørdag 8.11.2003 / uge 45 - JUBILÆUM - der blev fejret med en dejlig aften på Tyrstrup Kro, 86 medlemmer og gæster var mødt op, de fik en rigtig dejlig oplevelse med lækkert og veltilberedt mad, hyggepianist under spisningen, underholdning af "Villys kaffeklub" inden desserten og endte med dans til "Zanussi band" for at slutte af med natmad kl. 02.00. En fortrinlig aften, som mange vil huske som rigtig god aften.


Torsdag 23.10.03 / uge 43 - Kulturaften: Med 84 deltagere, blev det en fornøjelig aften, som sædvanlig, der var rigtig god underholdning af orkesteret MAXWELL, som ud over at spille til mad og dans også gav os et show; et andet morsomt islæt var tryllerierne fra STARMAGIC, fra Sønderborg, der kom som erstatning for HANS ULRIK, som blev forhindret af et arrangement i Irland. Maden, som var fortrinlig, blev i år leveret af MADSEN og MADSEN, hvis lokaler på Saxovej også blev benyttet, og som er rigtig gode til den slags arrangementer.


Lørdag 13.09.2003 / uge 37 - Besøg i HK-Huset i København:

Der var 22 deltagere hvoraf de 15 var fra Kolding.

Vi blev vist rundt af en fra HK handel der hed Steen ?

Bjarne Nielsen - vores næstformand i Industri - Kom med øl og smørrebrød.

Vi havde en kort runde med spørgsmål og svar på generelle ting om fusionen.

Efterfølgende var vi 12 personer af sted til arbejdermuseet, hvor vi fik en spændende

rundvisning om fam. Sørensen, en familie der flyttede fra landet til København i1890. Hvorledes de levede og ernærede sig. Deres stue og Køkken så vi også, de er bevaret, så det er helt vildt at der ikke er lavet noget synderligt om de sidste 100 år. Vi spiste aftensmad på Hercegovina - god menu med masser af mad og mange gæster. Vi var tilbage i Kolding ca. kl.22.40


Tirsdag 17.06.2003 / uge 25 - Fyraftensmøde. ( Besøg på FALCK´s alarmcentral i Kolding ) : Her var vi 9 deltagere, som fik nogle spændende timer med foredrag og rundvisning, om hvordan en moderne alarmcentral fungerer og hvordan tingene hænger sammen, samarbejdet mellem Falck og Politi, strukturering, IT-teknikken, sattelitovervågning, osv.. Klubben var vært ved et "Landgangsbrød" + øl og vand.


Lørdag 24.05.2003 / uge 21 - De Åbne Jyske Bowlingmesterskaber: i Viborg.

Vi deltog med tre hold og vores første hold hjemtog en ærefuld 2. plads.

Det var et rigtigt godt arrangement, med et flot virksomhedsbesøg på NØRHAVEN.

Næste år er det København der arrangerer turneringen.

Slutresultatet blev: 1. ÅRHUS  2. KOLDING  3. KØBENHAVN  og 4. VIBORG


Fredag 11.04.2003 / uge 15 - Kegleturnering: Klubbens årlige kegleaften med 14 deltagere, hvor der blev serveret Beuf Stroganoff + øl og vand.

Vinderne blev:1. Palle D. Nielsen, 2. Kaj Bertelsen, 3. Svend Bruhn.